Etik
Kurallar

Co Brokers Etik Kuralları

Etik Kurallar, Co BROKERS’a bağlı Profesyonellerin; genel işlemlerde, müşterileriyle aralarındaki ilişkilerinde ve Kurumlara bağlı diğer Profesyoneller de dahil olmak üzere tüm gayrimenkul Broker'ları ve Gayrimenkul Danışmanları ile aralarındaki ilişkilerde sergiledikleri davranışları konu alır.

 • Madde 1: Co BROKERS KALE GAYRİMENKUL’E bağlı tüm profesyoneller içinde bulundukları toplumda, kasabada, kentte, bölgede ve ülkede gayrimenkul sektörünü etkileyen tüm konuları takip edecektir.
 • Madde 2: Co BROKERS KALE GAYRİMENKUL’E bağlı tüm profesyoneller, Haksız Rekabet Kanunu da dahil olmak üzere, ancak bu kanunla sınırlı kalmayacak şekilde, içinde bulundukları toplumda, kasabada, kentte, bölgede ve ülkede gayrimenkul sektörünü etkileyen tüm kanunlara, emirlere, kurallara, yönetmeliklere, kamu politikalarına, geleneklere, standartlara ve uygulamalara aşina olacaktır.
 • Madde 3: Co BROKERS Kale Gayrimenkul’e bağlı tüm profesyoneller, kariyerlerinde ilerleme kaydetmek amacıyla, birer Gayrimenkul Profesyoneli olarak kariyerleriyle ilgili teknoloji, araçlar, beceriler ve diğer konuları kapsayan düzenli, periyodik eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve/veya bilgilendirme seminerlerine katılacaktır.
 • Madde 4: Co BROKERS Kale Gayrimenkul’e bağlı hiçbir profesyonel, bir başka gayrimenkul profesyoneline karşı haksız avantaj elde etmeye çalışamaz.
 • Madde 5: Co BROKERS Kale Gayrimenkul’e bağlı hiçbir profesyonel, başkalarının yanında bir başka gayrimenkul profesyonelinin mesleki faaliyetlerini yermeyeceği gibi, kendisinden istenmedikçe bir başka gayrimenkul profesyonelinin işlemlerine ilişkin fikir beyan etmeyecektir. Eğer CB KALE’ye bağlı bir profesyonelin görüş beyan etmesi istenir ve CB KALE’ye bağlı profesyonel de yanıt vermenin uygun olacağını düşünürse, söz konusu görüş iş ahlakı ve nezaket kurallarına sıkıca bağlı kalınarak verilecektir.
 • Madde 6: Co BROKERS Kale Gayrimenkul’e bağlı profesyoneller müşterilerinin menfaatlerini her zaman koruyarak yüceltecek, ancak aynı zamanda, işlemlerine taraf olan herkese adil davranacaktır.
 • Madde 7: Co BROKERS’a bağlı hiçbir profesyonel herhangi bir satıcıyı, alıcıyı, gayrimenkul profesyonelini ya da bir işleme taraf olan herhangi bir başka kişiyi yanlış yönlendirmeyecek, mesleki faaliyetlerinde yanıltıcı veya usulsüz uygulamalar gerçekleştirmeyecektir.
 • Madde 8: Co BROKERS’a bağlı profesyoneller kamuya verilen reklamlarında (ilanlarında) veya temsillerinde doğru bilgiler verecek, halkı hiçbir şekilde kandırmayacak, yanlış bilgilendirmeyecektir.
 • Madde 9: Co BROKERS’a bağlı hiçbir profesyonel, bir müşteriye, kendi mali çıkarlarının söz konusu olduğu herhangi bir başka organizasyonun ya da ticari işletmenin hizmetlerinden yararlanmasını, söz konusu çıkarları dile getirmeksizin tavsiye edemez.
 • Madde 10: Co BROKERS’a bağlı tüm profesyoneller, müşterinin menfaatleri bunu gerektiriyorsa, müşterilerine hukuki danışmanlık hizmeti almalarını önerecektir.
 • Madde 11: CB KALE’ye bağlı profesyoneller ırk, renk, din, cinsiyet, özür, ailevi durum ya da uyruk ile ilgili sebeplerden dolayı herhangi bir kimseye eşit düzeyde profesyonel hizmet vermeyi reddedemez. CB KALE’ye bağlı profesyoneller ırk, renk, din, cinsiyet, özür, ailevi durum ya da uyruk ile ilgili sebeplere dayalı olarak bir ya da birden fazla insan aleyhine ayrımcılık yapılmasını öngören plan ya da anlaşmalara taraf olamaz.
 • Madde 12: Co BROKERS’a bağlı tüm Profesyoneller en azından genel olarak kamunun bir gayrimenkul profesyoneli ile çalışırken görmeyi beklediği hizmet yeterlik düzeyini karşılayacaktır. CB KALE’ye bağlı hiçbir profesyonel mesleki uzmanlık alanının dışındaki konularla ilgili tavsiyelerde bulunmayacaktır.
 • Madde 13: Alıcıyı temsil eden Co BROKERS Kale Gayrimenkul’e bağlı bir profesyonel, bu ilişkiyi satıcıyı temsil eden gayrimenkul profesyoneline mümkün olan ilk fırsatta açıklayacaktır.
 • Madde 14: Co BROKERS Kale Gayrimenkul’e bağlı tüm profesyoneller, bir işlemin tamamlanmasına kadar tüm satın alım tekliflerini satıcılara objektif ve tarafsız bir şekilde, mümkün olduğunca çabuk bildirecektir.
 • Madde 15: Co BROKERS Kale Gayrimenkul’e bağlı profesyoneller kabul edilmiş bir teklif olduğunu işbirliği arayışındaki Broker’lara veya Gayrimenkul Danışmanlarına açıklayacaktır.
 • Madde 16: CB KALE’ye bağlı tüm profesyoneller, tüm tarafların haberi olmadan birden fazla taraftan hizmet bedeli alınması ile ilgili bir anlaşma içerisine giremezler.
 • Madde 17: Co BROKERS’a bağlı tüm Broker’ların, kendilerine emaneten başkaları için yatırılabilecek paralar için kendi varlıklarından ayrı olarak özel bir banka hesabı olacaktır.
 • Madde 18: Co BROKERS’a bağlı profesyoneller mümkün olan en yüksek ölçüde, Gayrimenkul Profesyonelleri ile müşterileri arasındaki gayrimenkul işlemlerine ait mali yükümlülüklerin, taahhütlerin tarafların tam olarak anlaşmaya vardıkları şekliyle, doğru ve net ifadelerle yazılı ve noter onaylı ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal şartlarına uygun olmasını sağlayacaktır.
 • Madde 19: Bir satıcının tek yetkili temsilcisi olarak çalışan Co BROKERS’a bağlı profesyonel diğer gayrimenkul profesyonellerine yapacağı işbirliği önerisine ilişkin tüm şartları ve koşulları önceden belirleyecektir. Diğer gayrimenkul profesyonelleri bu işbirliği önerisinin hizmet bedeli ödemesini de kapsadığını düşünmemelidirler. İşbirliğine konu olan mülke yönelik herhangi bir teklifin oluşmasından önce işbirliğine taraf olan gayrimenkul profesyonelleri hizmet bedellerinin ödenmesi ile ilgili hususları aralarında kararlaştırmış olmalıdırlar.
 • Madde 20: Co BROKERS Kale Gayrimenkul’e bağlı profesyoneller diğer gayrimenkul profesyonellerinin müşterileriyle, söz konusu gayrimenkul profesyonellerinin verdiği hizmet türüyle bağlantısı olmayan bir başka gayrimenkul hizmeti vermeyi önermek ya da vermek üzere sözleşme imzalamak için temas kurabilirler.
 • Madde 21: Co BROKERS Kale Gayrimenkul’e bağlı hiçbir profesyonel bir başka gayrimenkul profesyonelinin kapalı portföyünü almış olduğu bir mülkün portföyünü isteyemez. Bu şart, CB KALE’ye bağlı profesyonelleri süresi dolmuş portföyleri talep etmekten alıkoymaz. Dahası, portföyü almış Broker ya da Gayrimenkul Danışmanı söz konusu portföyün sona erme tarihini ve türünü açıklamayı reddederse CB KALE’ye bağlı profesyonel söz konusu bilgileri almak üzere satıcıyla temasa geçip bir sonraki portföyü hangi şartlarla alabileceğini konuşabilir ya da eğer kapalı portföy verilmiş ise söz konusu kapalı portföyün sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir portföy olarak alabilir.
 • Madde 22: Bir mülk sahibi, sözleşmeli portföy olarak bir başka gayrimenkul profesyoneline verilmiş olan mülkünün satışıyla ilgili olarak Co BROKERS Kale Gayrimenkul’e bağlı bir profesyonelle görüşürse ve CB KALE’ye bağlı profesyonel bu görüşmeyi doğrudan veya dolaylı olarak kendisi başlatmadıysa, CB KALE’ye bağlı bu profesyonel ileride o mülkün portföyünü hangi koşullarla alabileceğini mülk sahibiyle müzakere edebileceği gibi, söz konusu sözleşmeli portföyün süresinin dolduğu andan itibaren geçerli hale gelmek üzere mülkün portföyünü alabilir.

19 Mayıs Mah, Büyükdere Cad, No: 8/2
Şişli, İstanbul